G E O G R A F I A

Počet návštev : 2042© Mgr.Jana Mašlejová
janamas@centrum.sk
Je geografia OK ?

áno, určite...:
niekedy....:
rozhodne nie :


Určite je : 89%
Niekedy je : 4%
Nie je : 8%