„Otče, ... večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista“(Jn17,3). Boh, náš Spasiteľ, „chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu“(1Tim 2, 3-4).

RÍMSKOKATOLÍCKE NÁBOŽENSTVO

Never